• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Кули за ладење на затворено коло со вкрстен проток / Ладилници со затворено коло со испарување

    Како индуцирана кула за ладење со испарување со вкрстен проток, течноста на кулата (вода, масло или пропилен гликол) се користи за да се обезбеди ладење кое е затворено во серпентина и не е изложено директно на воздухот. Намотката служи за изолирање на процесната течност од надворешниот воздух, одржувајќи ја чиста и загадена слободно во затворена јамка. Надвор од серпентина, има прскање вода над серпентина и се меша со надворешниот воздух за да се испушти топол воздух од кулата за ладење во атмосферата, како што испарува дел од водата. Студената вода надвор од серпентина повторно се циркулира и повторно се користи: ладната вода се враќа на почетокот на процесот за да апсорбира повеќе топлина при испарување. Тоа помага да се одржи чиста процесна течност што ќе ги намали трошоците за одржување и работење.