• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Кули за ладење со контра-проток на типот шише

    Кула за ладење со отворено коло е разменувач на топлина, што овозможува ладење на водата преку директен контакт со воздухот.

    Преносот на топлина од водата во воздухот се изведува делумно со разумен пренос на топлина, но главно со латентен пренос на топлина (испарување на дел од водата во воздухот), што овозможува да се достигнат температури на ладење пониски од температурите на околината.