Вести

 • Широко апликации на Кула за ладење

  Кулите за ладење првенствено се користат за греење, вентилација и климатизација (HVAC) и за индустриски цели. Овозможува ефективно и енергетски ефикасно работење на системите на кои им треба ладење. Повеќе од 1500 индустриски капацитети користат големи количини на вода за ладење на своите растенија. HVAC ...
  Прочитај повеќе
 • Систем за третман на вода за ладење кула

  За индустриските компании кои користат кула за ладење за својот објект, обично е неопходен некаков вид систем за третман на вода за ладење на кули за да се обезбеди ефикасен процес и подолг век на траење на опремата. Ако водата од кулата за ладење остане нетретирана, органскиот раст, валканоста, скалирањето и корозијата може да ...
  Прочитај повеќе
 • Основно запознавање со кулите за ладење

  Кула за ладење е разменувач на топлина, во внатрешноста на кој топлината се повлекува од водата со контакт помеѓу водата и воздухот. Кулите за ладење користат испарување на водата за да се одбие топлината од процесите како што се ладење на циркулирачката вода што се користи во рафинерии за нафта, хемиски постројки, електрани, челични милји ...
  Прочитај повеќе