• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    Модул за мембрана ICE MBR за третман на индустриски отпадни води за систем на кула за ладење

    Мембрана биореактор (MBR) е еден вид напредна технологија развиена од крајот на 20 век, со што се реализира ефикасна комбинација на технологија за одвојување на мембрана со биолошка технологија. Технологијата на мембранско одделување го заменува традиционалниот метод на активна тиња и нормалната единица на филтерот; неговата силна способност за одвојување може да ја направи заматеноста на SS близу до нула. Хидрауличното време на задржување (HRT) на талог (SRT) е целосно одвоено; излезната вода е со добар и стабилен квалитет, што повторно ќе се користи без третман на трето ниво. Сопствено на економската и ефективна вода со висока безбедност, опсегот на примена на рециклирање на отпадни води е широко проширен.